FPU Czesław Styrczula

Wykonujemy produkty zgodnie z zamówieniem, na podstawie dołączonej dokumentacji technicznej, a także na podstawie wzoru detalu. Bazujemy przede wszystkim na innowacyjnym parku maszynowym, profesjonalnej i kompetentnej kadrze oraz zastosowaniu nowoczesnego oprogramowania komputerowego Solid Edge NX CAM, które wspomaga procesy produkcyjne.

Nasze produkty charakteryzują się wysoką dokładnością i jakością wykonania. W 2016 r. wdrożyliśmy i stosujemy System Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015, certyfikowany przez Polską Akademię Jakości CERT.

Siedziba firmy zlokalizowana jest na południu Polski, w miejscowości Libusza koło Gorlic.

Zamówiony towar dostarczamy do klientów własnym transportem bądź z pomocą najlepszych firm kurierskich.

Wieloletnie doświadczenie w branży obróbki metali

Firma została założona w 2001 roku. Jej właścicielem nieprzerwanie jest Czesław Styrczula. Świadczymy usługi w zakresie obróbki metali.

Doświadczenie

Atrakcyjne ceny

Szeroka oferta

Skontaktuj się


Beneficjent FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA CZESŁAW STYRCZULA
realizuje projekt pn.
„Podniesienie efektywności energetycznej FPU Czesław Styrczula
poprzez realizację ekoinnowacyjnych przedsięwzięć”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 4.2 Działanie Eko-przedsiębiorstwa.
Cele i planowane efekty projektu: podniesienie efektywności energetycznej firmy dzięki zmianom w procesach technologiczno-
produkcyjnych, odzysk ciepła, modernizację oświetlenia, kompleksową termomodernizację budynku produkcyjnego firmy oraz 
zwiększenie wykorzystania OZE.
Wartość projektu: 2 133 435,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 131 475,00 PLN
Projekt realizowany w okresie 01.10.2018 r. – 09.07.2021 r.
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pod adresem mailowym czeslaw@styrczula.pl